D-Link DMC-1001 DMC-1001

  • D-Link DMC-1001
D-Link DMC-1001
Power supply85V (60Hz) / 264V (50Hz) AC code: 110V-240V 150 watts (max)
Weight1.07 kg