Garantii

Üldtingimused

Arvutiproff OÜ on vahendaja tootja poolt toodetud kauba garantiitagatistele, aga ei ole ise garantiiremondi teostaja.
Internetipoest ostetud kaupadele kehtib pretensioonide esitamise õigus 2 (kaks) aastat, kui konkreetsele kaubale ei ole pikendatud või vähendatud seda tähtaega.

Garantiiremonti võtmise aluseks on müüja poolt väljastatud müügiarve ning tootel ei tohi olla vigastatud seerianumber ning ei tohi olla nähtavaid füüsilisi vigastusi.

Kui remonti vajava toote jaoks on Eestis spetsialiseerunud töökojad, siis soovitame pöörduda otse nende poole. Kaup tuleb viia remonditöökotta või toodet esindava firma garantiitöökotta komplektsena. Kui komplektis on tehtud ostmisest saadik mingeid muudatusi, tuleb sellest teavitada teenuse teostajat garantiisse andmise hetkel.

Kui remont osutub garantiiajal võimatuks või toode on võetud tootmisest maha, asendavad tootjafirma või importija selle samaväärse või paremaga. Kui vahetus on võimatu, tagastatakse Ostjale ostusumma.

Garantii ei kehti:

Ostjapoolse mitteeesmärgipärase kasutamise tagajärjel on tekkinud vigastused. On muudetud toote tehnilisi tingimusi isikute või töökodade poolt, kellel puudub selleks tootjafirma sertifikaat. Ostja on ignoreerinud tootjapoolseid kasutusjuhendeid ja soovitusi.
On tekkinud probleemid mittelitsentseeritud operatsioonisüsteemide ja  kolmanda poole tarkvara paigaldamisel, mis ei ole heakskiidetud  Arvutiproff OÜ poolt.

Eelinstalleeritud tarkvarale ja lisarakendustele. Kulumaterjalidele- tindid, toonerid, trükipead, kompaktkettad ja disketid, akumulaatorid, paber jne. Füüsiliselt rikutud toodetele, ka rikutud turva- ja garantiikleebistega toodetele. Toodetele, millesse on sattunud tahtliku või tahtmatu tegevuse tulemusena sinna mittekuuluvad esemed, vedelikud või ülemäärane tolm.
Rikutud elektrivõrkudesse ühendamise tõttu, pingekõikumiste või ülepingete tõttu või maandamata pesadesse ühendamise tõttu rikutud seadmed. Kui remonti toodud toodet on kasutatud mittevastavalt kasutamistingimustele või on füüsiliselt vigastatud, siis sellele tootele ei laiene pretensioonide esitamise õigus. Sellisel juhul tehakse kliendile hinnapakkumine tasulisele remondile. Remondist keeldumise korral on klient kohustatud kompenseerima Arvutiproff OÜ-le diagnoosimise ja transpordiga seotud kulud. Sõltuvalt seadmest võivad kulud olla 20- 45 €. Samuti ei kuulu Ostja pretensioonid rahuldamisele, kui Arvutiproff OÜ avastab ja tõestab, et vigastused on tekkinud Ostja süül. Sellisel juhul on lahenduseks tasuline remont. Eriarvamuste tekkimisel vigastuste põhjuste suhtes on Arvutiproff OÜ kohustatud läbi viima ekspertiisi kuue kuu jooksul toote müümise päevast. Kui ekspertiisi tulemusena selgub, et viga on põhjustatud Ostja poolt, Ostja aga ei ole nõus ekspertiisi tulemustega, on Ostjal õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi läbiviimist. Kui ka sõltumatu ekspertiis tõestab, et vead on põhjustanud Ostja, on Ostjal kohustus tasuda kulud, mis tekkisid seoses sõltumatu ekspertiisiga.

Kui Ostja esitab pretensiooni enne 6 kuu täitumist müügihetkest, diagnoos aga tõestab toote korrasoleku ja vastavuse nõuetele, siis kannab Ostja kõik kulud, ka transpordikulud, mis olid seotud toote testimisega.

Pretensioonide läbivaatamise kord:

Garantiijuhtumi tekkimisel või kahtluste korral võimaliku garantiiolukorra tekkimisele, on Ostja kohustatud mitte hiljem kui 10 päeva jooksul defekti avastamisest pöörduma Internetipoe poole elektronkirjaga aadressil pood@arvutiproff.ee või helistama jaotuses KONTAKTID toodud telefoninumbritele.

Kirjas on vajalik täpselt kirjeldada olukorda, võimaluse korral lisada fotod või muud variandid probleemi visualiseerimiseks. Lisama peab ostuarve koopia ja oma kontaktid.

Peale Arvutiproff OÜ poolset uuringut garantii olemasolu ja rakendatavuse kohta, võtab Ostjaga ühendust Arvutiproff OÜ esindaja, kas e-kirjaga või helistades kontakttelefonile, ning kinnitab või lükkab tagasi garantiivõimaluse.

Peale garantiivõimaluse kinnitamist võib saata toote Arvutiproff OÜ remonditöökotta aadressil. mis on kirjas jaotuses KONTAKTID. Toode peab olema komplektne, originaalpakendis, lisatud peavad olema ostuarve, tootevea kirjeldus ja Ostja andmed.

Ostjal on õigus viia garantiiremondi alla kuuluv toode tema elukohajärgsesse sertifitseeritud teenindusse. Garantiiremondi töökodade nimekiri, sõltuvalt tootjafirmast, on toodud allpool. Garantiiremonti andmise aluseks on Arvutiproff OÜ poolt väljastatud ostuarve.

Sertifitseeritud remonditöökodade aadressid:Kaubamärk Firma Aadress Telefon
Acer OÜ ServiceNet EE Pärnu mnt. 142A, Tallinn 6504 949
Apple AS IM Arvutid Endla 69/ Keemia 4 Tallinn 10616 686 9020
Asus OÜ Servisa ICT Tallinn Mustamäe tee 44, korpus C, 10621, Tallinn 6671796
BenQ AS Fujitsu Services Akadeemia tee 21G, Tallinn 6519972
Brother OÜ PROFCOM Liivalaia 42; 10113 Tallinn 5108392
Dell   AS MAX 123 Veerenni 58A, 11314 Tallinn 699 0699
Epson AS Kulbert Sirge 4, Tallinn 671 8160
Fujitsu Siemens OÜ ServiceNet EE Pärnu mnt. 142A, Tallinn 6504 949
Hitachi OÜ Fujitsu Service Akadeemia tee21G, Tallinn 6519 972
HP    OÜ ServiceNet EE Pärnu mnt. 142A, Tallinn 6504 949
Lenovo AS IBM Eesti Toompuiestee 33a, Tallinn 6600 800
LG OÜ Fujitsu Services Riia 35, Tartu 733 7210
Logitech Labtec AS ALSO Eesti Kalmistu tee 26F, Tallinn 6504 915
Nikon OÜ Remondiekspert Keemia 11-5,Tallinn 6543 219
Olympus AS Speleta Akadeemia tee 20 6546543
Philips monitorid OÜ Fujitsu Services Akadeemia tee 21G, 12618 Tallinn 6519 972
Samsung printerid OÜ Fujitsu Service Akadeemia tee 21G, Tallinn 6519 972
Samsung TV  Infotech Service OÜ Türi tn. 5, Tallinn 6819 701
Sony Infotech Service OÜ Türi tn. 5, Tallinn 6819 701
Toshiba sülearvutid OÜ ServiceNet EE Pärnu mnt. 142A, Tallinn 6504 949